13 februari 2013

Allt hänger ihop!

Ett gott ledarskap har varit, är och kommer att vara otroligt viktigt. Att få samtliga medlemmar i företaget eller organisationen att prestera sitt bästa är en del, en annan är att tillsammans skapa. Jag tycker att det är viktigt att ledaren/ledarna förkroppsliga de värderingar som företaget eller organisationen står för. Att personerna föregår med gott exempel och så mycket det är möjligt syns.

Ett tecken på bristande ledarskap eller engagemang kan vara när en medarbetare inte kan namnet på företagets organisations högsta chef. En annan utmaning jag kan se är att chefer/ledare inte för andra kan motivera sin höga lön när de tillfrågas. Nog borde man vara så förberedd och tänkt igenom det så mycket att man kan svara något bättre än. Det är styrelsen, som sätter min lön? I annat fall borde ju styrelseordförande kunna motivera detta för organisationen. Carina Lundberg Markowchef för Folksams avdelning för Ansvarsfullt ägande, - för fram att jämförandet är en drivande faktor. Att sedan pengar inte är en effektiv motivationsfaktor är en annan - den snarare begränsar.

"Makteliten - klyftorna består. En studie av inkomstutvecklingen för makteliten perioden 1950 till 2011" av Landsorganisationen i Sverige.

"Sweden in a World of Growing Uncertainties" av Framtids kommissionen

"Öresunds regionen - Den dynamiska metropolen" av Åke E. Andersson, David Emanuel Andersson och Christian Wichmann Matthiessen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar