10 februari 2013

Ett mänskligare och mer framgångsrikt arbetsliv

Hur skulle det kunna vara?

Ta vi tillvara på de resurser som finns?

Vilka utmaningar finns?

Vilka möjligheter ser du?

En arbetslöshet på mer än 7%!

Det är så många som har något att bidra!

...hur tar vi tillvara på den kraft som finns!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar