13 februari 2013

Viktigt att vi tar tag i det nu - annars kommer vi få obehaget att förklara och svårigheten att försvara!
Rapporterna som har publicerats under den senaste tiden:
*   "Miljö, Ekonomi och Politik" av Konjunkturinstitutet
*   "Friluftsliv i förändring" av Naturvårdsverket
*   "Hållbar avfallshantering" av Naturvårdsverket


Naturvårdsverket

* "De svenska miljömålen" av Naturvårdsverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar